Microbiology Laboratory

माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशाला

  • Microbiology Informatics Solution

    माइक्रोबायोलोजी सूचना समाधान

    ☛डायग्नोस्टिक सूचनाहरू बढाएर प्रयोगशाला परिणामहरू सुधार गर्दै ☛माइक्रोबायोलोजी सूचना विज्ञानले प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूलाई टर्नअराउन्ड समयलाई प्रभाव पार्न, निर्णय लिने, उत्पादकत्व सुधार गर्न र अनुपालनलाई सरल बनाउन सशक्त बनाउँछ ☛माइक्रोबायोलोजी सूचना विज्ञान समाधानले प्रयोगशाला कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुमति दिन्छ...
    थप पढ्नुहोस्